Resorts International Vietnam

Resorts International Vietnam (RIVN) trực thuộc hệ thống resort cao cấp đến từ Mỹ. Với mô hình du lịch thông minh kết hợp tour gia đình và các tour trải nghiệm khác, cùng nhiều quyền lợi đặc biệt.

Entries from 2020-06-09 to 1 day

Sau mùa dịch tập đoàn Resorts International ra sao?

Khi hầu hết các công ty du lịch đều rơi vào khủng hoảng sau đại dịch Covid-19 thì tập đoàn Resorts International Vietnam với tiềm lực vững mạnh đã dẫn đầu việc thực hiện kích cầu du lịch.