Resorts International Vietnam

Resorts International Vietnam (RIVN) trực thuộc hệ thống resort cao cấp đến từ Mỹ. Với mô hình du lịch thông minh kết hợp tour gia đình và các tour trải nghiệm khác, cùng nhiều quyền lợi đặc biệt.

Resorts International Vietnam (RIVN) trực thuộc hệ thống resort cao cấp đến từ Mỹ. Với mô hình du lịch thông minh kết hợp tour gia đình và các tour trải nghiệm khác, cùng nhiều quyền lợi đặc biệt, RIVN mang sứ mệnh phát triển trọn vẹn trải nghiệm và cảm xúc - để giây phút đoàn viên thêm ngọt ngào yêu thương.
Profile
id:resortsvietnam
Links
Blog Entry Count
5 entries
Blog Post Day Count
5 days
subscriber